Links en rechts

Over de 21ste eeuwse vaardigheden is al heel wat geschreven en in beeld gebracht.

Boeken:
Digitale intelligentie” – Hans Hoornstra & Wijnand van Lieshout
“21st Century Skills – Learning for Life in our Times” – Bernie Trilling & Charles Fadel
“Klaar voor de 21ste eeuw” – Robert Marzano & Tammy Heflebower

Websites met achtergrondinformatie over 21ste eeuwse vaardigheden:
Handboek Digitale Geletterdheid Kennisnet 2020-2021
De 21ste eeuwse vaardigheden volgens SLO
De 21ste eeuwse vaardigheden naar Kennisnet
Leerlingen voorbereiden op de toekomst
Samenwerken aan eigentijds onderwijs
Kohnstamm Instituut over 21ste eeuwse vaardigheden
21st Century Skills Xplained
What are 21st Century Skills
What are the 4 C’s of 21st Century Skills

Websites met achtergrondinformatie over digitale geletterdheid:
Digit PO
Vakportaal Digitale Geletterdheid SLO
Handboek Digitale Geletterdheid Kennisnet
Digitale Geletterdheid in praktijk – JSW
Meedoen in de digitale samenleving – Digitale Geletterdheid volgens Mediawijsheid.nl

Websites met een praktische inslag
Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding
Klas van juf Linda
Juffrouw Femke (Bosmans)
Lesmateriaal van Mediawijsheid.nl
Het iXperium ondersteunt het onderwijs
Met iXperiumPlus krijg je handvatten aangereikt voor onderwijs met ICT
Lesmaterialen van Edubot.nl (voor Beebot en Bluebot)
Lesideeën van B-Bot.nl (voor Beebot en Bluebot)
Lessuggesties van Susan Spekschoor (voor Beebot en Bluebot)
Lesmaterialen van juf Sas (voor Beebot en Bluebot)
Lesmaterialen op Kleutersdigitaal.nl

Video’s uit de praktijk
Werken in een ICT-rijke leeromgeving in de basisschool
Onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs

Podcast over Digitale Geletterdheid
Hoe werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs op dit moment aan de digitale geletterdheid van leerlingen? Welke ambities hebben zij? Op die vragen proberen SLO en Kennisnet antwoord te krijgen met het Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid. In deze nieuwe podcast-aflevering  (6 januari 2021) wordt ingegaan op het onderzoek.

Artikelen
Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden met NPDL
De PO-Raad over 21ste eeuwse vaardigheden

Documenten
Enkele documenten over 21ste eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid:
21ste-eeuwse vaardigheden – Kijkwijzers en leerlijnen
Leerlijnen digitale geletterdheid SLO
Handboek digitale geletterdheid Kennisnet
Handleiding “In de klas aan de slag met digitale vaardigheden” van SkillsDojo

Miranda Wedekind heeft een groot aantal digilessen ontwikkeld die het “Toekomstgerichte leren” van kinderen ondersteunen. In het onderstaande document is een groot deel van deze digilessen in een overzicht terug te vinden, inclusief de rechtstreekse linkjes naar de lessen:
Digilessen van Miranda Wedekind

Stappenplannen Digitaal Voorlezen
In Microsoft Edge en in een aantal onderdelen van de desktopversie van Office 2019 en de onlineversie Office 365 zit een zogenaamde “Insluitende Lezer” (of Immersive reader). Met deze “Voorlezer” is het mogelijk om teksten (online en offline) te laten voorlezen. Hieronder per applicatie enige stappenplannen die wellicht hun weg vinden naar de begeleiding van kinderen met leesproblemen en/of dyslexie:
Digitaal voorlezen als steuntje in de rug
Stappenplan “Van voorlezen tot insluitende lezer in Edge”
Stappenplan “Insluitende lezer in Word 2019 – Desktopversie”
Stappenplan “Insluitende lezer in Word 365 – Onlineversie”
Stappenplan “Insluitende lezer in Outlook 2019 – Desktopversie”
Stappenplan “Insluitende lezer in Outlook 365 – Onlineversie”
Stappenplan “Insluitende lezer in OneNote 365 – Onlineversie”

Ook Google kent een aantal voorlezers. Daarvoor moet dan wel een “extensie” worden geïnstalleerd. In het volgende stappenplan is “Read Aloud” als extensie gebruikt.
Stappenplan “Voorlezen met Read Aloud in Google Chrome en Google Apps”

Bij Apple is het digitaal voorlezen heel goed geregeld. Ook de instellingsmogelijkheden zijn omvangrijk. Voor iPad en iPhone is het bedieningsgemak identiek. Op termijn wordt er nog een stappenplan toegevoegd over voorlezen op de Mac(Book).
Stappenplan “Voorlezen op iPad en iPhone”

Veel lees- en ontdekplezier!