Links en rechts

Over de 21ste eeuwse vaardigheden is al heel wat geschreven en in beeld gebracht.

Boeken:
Digitale intelligentie” – Hans Hoornstra & Wijnand van Lieshout
“21st Century Skills – Learning for Life in our Times” – Bernie Trilling & Charles Fadel
“Klaar voor de 21ste eeuw” – Robert Marzano & Tammy Heflebower

Websites met achtergrondinformatie:
De 21ste eeuwse vaardigheden volgens SLO
De 21ste eeuwse vaardigheden naar Kennisnet
Leerlingen voorbereiden op de toekomst
Samenwerken aan eigentijds onderwijs
Kohnstamm Instituut over 21ste eeuwse vaardigheden
21st Century Skills Xplained
What are 21st Century Skills
What are the 4 C’s of 21st Century Skills

Websites met een praktische inslag
Miranda Wedekind Onderwijsbegeleiding
Klas van juf Linda
Juffrouw Femke (Bosmans)

Video’s uit de praktijk
Werken in een ICT-rijke leeromgeving in de basisschool
Onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs

Artikelen
Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden met NPDL
De PO-Raad over 21ste eeuwse vaardigheden

Documenten