Over deze site

Het is de bedoeling dat deze website gaandeweg een aanzienlijke wijziging zal ondergaan. Ik deze site te kunnen voorzien van zinvolle, interessante, leuke, boeiende informatie over de eeuw waarin we nu leven en vooral over het onderwijs dat (grote en kleine) mensen voorbereidt op deze eeuw. Ik focus me daarbij op de eigentijdse vaardigheden, ook wel de 21ste eeuwse vaardigheden genoemd. Voor het aanleren van deze vaardigheden aan kinderen is het dan handig en wenselijk dat ook leerkrachten beschikken over deze vaardigheden. Welke vaardigheden hierbij de hoofdrol spelen, komt gaandeweg op deze site aan de orde. Onder meer ICT-vaardigheden spelen daarbij een natuurlijke rol. Naast praktische vaardigheden, zoals het werken met zinvolle tabellen om een tekst vorm te geven, spelen  ook communicatieve vaardigheden en samenwerken een rol van belang. Met deze eerste aanzet hoop ik dat bezoekers van de site (naar ik hoop heel veel kinderen en leerkrachten) enige steun kunnen vinden in mijn breinbreisels.

Met vRiendelijke groeten,
Rien te Hennepe