Over deze site

Het is de bedoeling dat deze website een aanzienlijke wijziging zal ondergaan. Over enige tijd hoop ik deze site te kunnen voorzien van zinvolle, interessante, leuke, boeiende informatie over de eeuw waarin we nu leven en vooral over het onderwijs dat mensen voorbereidt op deze eeuw. Ik focus me daarbij op de eigentijdse vaardigheden, ook wel 21ste eeuwse vaardigheden genoemd. Voor het aanleren van deze vaardigheden aan kinderen is het dan handig en wenselijk dat ook leerkrachten beschikken over deze vaardigheden. Welke vaardigheden hierbij de hoofdrol spelen, komt gaandeweg op deze site aan de orde. Onder meer ICT-vaardigheden spelen daarbij een natuurlijke rol. Naast praktische vaardigheden, zoals het werken met zinvolle tabellen om een tekst vorm te geven, spelen  ook communicatieve vaardigheden en samenwerken een rol van belang. Met deze eerste aanzet hoop ik dat bezoekers van de site (naar ik hoop heel veel kinderen en leerkrachten) enige steun kunnen vinden in mijn breinbreisels. Deze breinbreisels zullen over enige tijd vooral te vinden zijn op een nieuwe site, die momenteel nog in aanbouw is. De website zal de opvolger zijn van www.elowijs.nl, een website achter een inlog. De nieuwe website zal echter grotendeels een open karakter krijgen, met name voor kinderen van basisscholen. Daarnaast zullen leerkrachten middels een inlog kunnen beschikken over een keur aan lesmaterialen, zowel papierig als digitaal. Houd deze website dus in de gaten!!!

Met vRiendelijke groeten,
Rien te Hennepe